Malles metàl·liques de triple torsió: eficiència i durabilitat en l’estabilització de talussos

Les malles de triple torsió s’han establert com una solució fonamental en projectes d’enginyeria civil, especialment en l’estabilització de talussos i la protecció de despreniments. Aquestes malles, conegudes per la seva versatilitat, resulten una eina indispensable en la prevenció de despreniments i la protecció d’infraestructures i zones naturals.

El disseny únic de les malles de triple torsió

En general, són sistemes que retenen o redirigeixen petits despreniments de blocs rocosos, la mida dels quals és superior al pas de la malla i protegeixen l’entorn de l’abast d’aquests blocs.

El disseny de les malles de triple torsió consisteix en un entrellaçat de filferros d’acer galvanitzat, formant una estructura hexagonal. Aquesta configuració proporciona una flexibilitat excepcional, permetent que la malla s’adapti a les irregularitats del terreny.

Aquests sistemes també es poden combinar amb sistemes de control de l’erosió per millorar les condicions del terreny.

La malla estesa o amb contrapès és una solució que no atura la caiguda de material, sinó que la dirigeix a la base del talús. Les roques llisquen controladament entre el talús i la malla, i queden, així, dipositades a la cuneta sense arribar a la calçada o a la via.

Aquesta tècnica és molt adient quan es volen evitar petits despreniments de pedres de mida reduïda i poc pes, essent òptima en situacions de despreniments recurrents que cal netejar constantment.

Normalment, actuem a al costat de carreteres i vies fèrries. Els treballs d’instal·lació de qualsevol tipus de malla metàl·lica es duen a terme sota les mesures de seguretat més estrictes i sempre per part d’equips d’operaris especialitzats en treballs verticals.

Malla de triple torsión tendida en Tenerife
Malla de triple torsión tendida en la montaña
Instalación de malla de triple torsión tendida

Els sistemes de malla amb embocadura o porteria es dimensionen per al control i encaminament de despreniments de magnitud moderada des de la coronació fins a la base del talús. La seva instal·lació evita l’afectació a infraestructures a causa de la irrupció de pedres a la calçada.

Les principals aplicacions d’aquest tipus de sistemes de malla amb embocadura es podrien resumir en:

  1. Protecció contra despreniments en talussos en àrees de muntanya on hi ha problemes de despreniments rocosos de moderada magnitud.
  2. Protecció contra despreniments en talussos resultants de l’execució de vies fèrries, convencionals o autovies on es pretén eliminar l’afectació a les infraestructures per caiguda d’elements rocosos.

És una variant de la malla estesa convencional especialment adequada en zones en què l’altura del talús és important i que la seva orografia ens permet interceptar els despreniments que es produeixen.

Mitjançant la instal·lació de piquetes elevades o pals lleugers es realitza l’elevació de la cortina de malla, amb l’ajuda del cable longitudinal de coronació, cosa que permet que qualsevol petit element rocós després pugui ser interceptat i la seva caiguda dirigida fins al peu del talús.

Des del departament tècnic de Solutioma, assessorem, dimensionem i executem la solució més adequada per a garantir els millors resultats.

Malla de triple torsión tendida en la carretera
Malla de triple torsión tendida en Zaragoza
Malla de triple torsión tendida - Montant de Tost

Projectes

Projectes

Mallas de triple torsión
Malla de triple torsión tendida en el campo
Malla de triple torsión reforzada en la carretera

Vídeos

Vídeos

Especialistes en instal·lar malles de triple torsió.

Protecció contra desprendiments amb barreres dinàmiques al Prepirineu.

Vol consultar-nos sobre la malla metàl·lica de triple torsió?

Si el seu projecte requereix la seguretat i la fiabilitat que les malles de triple torsió poden proporcionar, posi’s en contacte amb el nostre equip d’experts per assessorar-lo i realitzar una instal·lació personalitzada.

Pot omplir el formulari adjunt o trucar-nos al 900 101 895. Estem a la seva disposició per oferir-li l’assistència necessària.