Les barreres contra flux de sediments, solucions avançades per a la protecció hidrològica

Les barreres contra flux de sediments, també conegudes com a barreres debris flow, són estructures molt importants en la protecció d’àrees vulnerables contra fenòmens naturals com ara lliscaments de fang, flux de sediments i erosions severes.

Aquestes barreres estan dissenyades per resistir i contenir l’avanç de grans volums de material com roques, graves, llims i tota mena de sediments que poden ser desplaçats durant fenòmens climàtics extrems o per canvis en el paisatge natural.

La necessitat d’una protecció efectiva

Barreras contra flujos de sedimentos Solutioma

En un món on els fenòmens climàtics extrems són cada vegada més freqüents, la necessitat d’una protecció efectiva és bàsica.

Les barreres contra flux de sediments, no només protegeixen infraestructures essencials com carreteres, ponts i edificis, sinó que també resguarden vides humanes i preserven el medi ambient.

Les barreres contra flux de sediments estan formades per una membrana flexible de xarxa d’anells amb filferro d’acer d’alta resistència. Amb aquests materials s’aconsegueix una alta protecció per a persones i infraestructures de possibles moviments hidrològics no controlats.

Les pantalles de correcció hidrològica presenten els següents avantatges:

  • Controlen i disminueixen la velocitat de l’aigua reduint així l’erosió en el curs de l’aigua.
  • En terrenys hidròfobs i altament erosionables, per exemple els resultants d’un incendi, actuen retenint els materials d’erosió en les rieres. Es dipositen, aigües amunt de la barrera, llims, ceràmica triturada i restes vegetals formant un espai molt fèrtil i humit, que resulta molt útil perquè l’estrat herbaci que s’implanti allà actuï posteriorment com a colonitzador de la resta de terreny.
  • Eviten que roques, graves, llims i en general tota mena de sediments siguin arrossegats i es dipositin en els embassaments.

Les barreres contra flux de sediments que instal·lar es col·loquen dins de la trajectòria dels fluxos de sediments o dels lliscaments de terra superficials, sovint en trinxeres naturals, canals o rampes de vessant.

S’adapten a les dimensions del projecte, al material de runes previst i al volum de flux esperat i incorporen també elements específics d’absorció d’energia per restringir el flux.

Les solucions que apliquem estan pensades per una àmplia gamma d’entorns. En cada cas adaptem les nostres solucions a les necessitats específiques del lloc. Per exemple, en regions de muntanya, ens centrem a prevenir els lliscaments que poden bloquejar carreteres o danyar comunitats.

Solutioma per la seguretat

A causa del canvi climàtic, cada vegada són més freqüents els fenòmens meteorològics adversos que poden ocasionar el desplaçament de grans volums de masses, especialment en zones amb pendents, com són els Debris Flow. Es tracta d’un fenomen en el què masses de sòl amb aigua i roques fragmentades es precipiten pels pendents de muntanyes, arrossegant al seu pas i acumulant-se en les valls. És un fenomen particularment perillós pel ràpid desplaçament i per irrompre, sovint, sense previ avís.

La solució amb la qual actuem davant aquests fenòmens són les barreres contra flux de sediments, per al control de Debris Flow en torrents i barrancs.

A Solutioma, estem compromesos amb la innovació i la sostenibilitat en la protecció contra flux de sediments. El nostre equip d’experts està sempre a punt per dissenyar i implementar solucions a mida, que responguin a les seves necessitats específiques, combinant l’última tecnologia amb un gran respecte pel medi ambient.

Projectes

Projectes

Correcciones Hidrológicas
Barreras contra flujos de sedimentos
Correcciones Hidrológicas 2007

Té algun dubte o vol fer-nos una consulta personalitzada?

Si ha viscut desafiaments relacionats amb flux de sediments o necessita assessorament expert en la protecció del seu entorn d’aquests riscos, no dubti a contactar amb el nostre equip d’experts.

A Solutioma, estem aquí per ajudar-lo a trobar la solució més efectiva per a les seves necessitats. Junts, podem treballar per construir un futur més segur i protegit.