Barreres estàtiques: solucions de protecció de despreniments

Les barreres estàtiques implementades per Solutioma són una solució per a la gestió i protecció de despreniments.

A Solutioma, entenemla importància de la seguretat i l’estabilitat en àrees de risc de lliscaments i despreniments, per això implementem aquesta solució que consisteix en la interposició d’una barrera en la trajectòria de petits despreniments, aïllant la zona de perill.

  • Barreras estaticas en la autopista
  • Barreras estáticas Barcelona
  • Barreras estáticas Tarragona
  • Barreras estáticas Girona
  • Barreras estáticas en la carretera
  • Barreras estáticas Lleida

Una solució d’interposició

Les barreres o pantalles estàtiques estan formades per una estructura d’acer, cable i malla de triple torsió o xarxa de cable, així com la combinació de totes dues, en funció de les capacitats de càrrega necessàries.

Una solució per a la protecció de despreniments de baixa absorció d’energia que consisteix en la interposició d’una barrera per contenir petits despreniments, que son continus.

Les barreres estàtiques són més simples que les barreres dinàmiques i estan preparades per aturar blocs menors i que no portin implícita molta energia cinètica.

Versatilitat de funcionament i aplicacions

Barreras estáticas Lleida

La barrera estàtica juga un paper important com a sistema de contenció, oferint seguretat en una varietat de situacions.

La seva funció és retenir despreniments continus de petita potència que poden representar un risc potencial per a la circulació, infraestructures, vies i béns.

La seva aplicació és indicada especialment com a element complementari a sistemes d’estabilització per a la protecció d’infraestructures amb problemes d’estabilitat causats per la presència de blocs i roques, que presenten posibles moviment imminent, prolongat en el temps i de recorregut curt sense arribar a una elevada velocitat.

Com a empresa especialista en sistemes de protecció de despreniments, durant l’actuació de Solutioma, assegurem que cada component de les barreres, des dels pals de suport fins a la malla de triple torsió, compleixi amb els estàndards d’instal·lació i seguretat més alts per a la seva efectiva resistència. 

Aquesta atenció al detall durant la instal·lació garanteix que les barreres estàtiques no només siguin efectives, sinó també que durin en el temps i siguin capaces de resistir les condicions ambientals més desafiants.

A Solutioma, cada instal·lació de barreres estàtiques s’empren personalitzadament. Els nostres tècnics experts avaluen el terreny, consideren factors com la topografia i les condicions climàtiques i dissenyen una estratègia d’instal·lació que garanteixi la màxima eficàcia de cada barrera.

Una instal·lació eficient i segura

La instal·lació de les nostres barreres estàtiques és realitzada per professionals capacitats que segueixen protocols estrictes de seguretat. Utilitzem equips avançats per garantir una instal·lació eficient i precisa, minimitzant l’impacte en l’entorn i assegurant l’estabilitat a llarg termini de la barrera.

A Solutioma avaluem necessitats existents de cada actuació, estudiem les condicions i probabilitats de possibles despreniments per actuar amb la solució més adequada.

En situacions en què la mida del material a contenir és considerable, els pals de la barrera estàtica s’estiren amb vents col·locats de forma oposada a la direcció de la caiguda.

Quan es requereix una solució per a la contenció de grans blocs en caiguda lliure o que adquireixin una gran energia cinètica en el seu descens, optem per les barreres dinàmiques.

Projectes

Projectes

Barreras estáticas Barcelona
Barreras estáticas Tarragona
Barreras estáticas Girona

Necessita assessorament en barreres estàtiques per talussos?

Si el seu projecte requereix una solució de protecció eficaç contra despreniments, l’invitem a contactar amb el nostre equip tècnic de Solutioma.

Estem disponibles per proporcionar-li una assessoria detallada i personalitzada, assegurant que trobi la solució més adequada per a les seves necessitats. Pot omplir el nostre formulari de contacte o trucar-nos al 900 101 895 per a més informació.