Canviar l'idioma

Especialistes en estabilització de talussos, protecció de despreniments i control de l'erosió

Àrees d'activitat

Estabilització de talussos

Solutioma identifica possibles problemes d'estabilitat en talussos. Estudia, dissenya, projecta, implementa i executa la millor solució.

Protecció de despreniments

Reconeguda experiència en la protecció enfront de despreniments, solucions per a situacions de perill de caiguda de materials.

Control de l'erosió

L'equip humà de Solutioma es troba entre els pioners a Espanya en el desenvolupament i la implantació de sistemes de control de l’erosió com la hidrosembra.

Medi ambient

Solutioma té àmplia experiència al sector de les plantacions, silvicultura, restauració, treballs verticals i tècniques d'integració al medi.