ESPECIALISTES

Equip tècnic especialitzat

Solutioma
TRAJECTÒRIA

Persones amb més de trenta anys d’experiència en el sector

solutioma soluciones
SOLUCIONS

Adaptem cada intervenció a les necessitats específiques

Solutioma
PROTECCIÓ

Actuem per protegir les persones i les infraestructures

Una manera de ser

Solutioma és una empresa especialista que, per la seva vocació de superar-se dia a dia i per la seva trajectòria, lidera i desenvolupa un paper essencial en el present i en el futur del sector de l’estabilització de talussos, la protecció de despreniments i el control de l’erosió.
Combina la joventut amb el saber fer de dècades d’experiència, oferint i executant, tant en el territori espanyol com en diferents àrees internacionals, múltiples solucions en les àrees esmentades.

Vivim en una època complexa i de constants canvis, però també plena d’oportunitats. És així com es posa a prova la naturalesa de les persones que formen els projectes, i aquesta és, sens dubte, la força de Solutioma i la garantia d’èxit per als seus clients.

  • Almacén de Solutioma
  • Trabajadores de Solutioma en el campo
  • Trabajadores de Solutioma en una montaña
Trabajador de Solutioma en lo alto de una grúa
Trabajadores de Solutioma en una malla de triple torsión
Trabajadores de Solutioma aplicando una malla
Malla reforzada - Carrascosa, Cuenca - 2022

Una manera de treballar

Solutioma aposta per l’avenç continu, combinant el talent i la força de les persones amb la tecnificació. Fruit del seu capital humà propi, experimentat, professional, compromès i creatiu, que s’encoratja davant dels reptes, de la capacitat de combinar més de quaranta tècniques diferents i d’un dels parcs de maquinària pròpia més grans del sector, desenvolupa solucions a mida per a cada necessitat.

Solutioma centra la seva activitat en l’estudi i reconeixement de problemes d’estabilització i protecció de talussos, control de l’erosió i paisatgisme; en el disseny i projecte de solucions i en l’execució de les mesures més apropiades per a la seva correcció, partint de la premissa de l’adaptació a les necessitats reals i de la integració en el medi ambient. Executa obres i manteniments, treballant sobre projecte o oferint propostes tècniques a mida.

Amb l’objectiu de la superació constant, Solutioma treballa oferint una millor resposta al client i a la societat. És per això que la política de la companyia es recolza en les bases fonamentals de la seguretat i la salut en el treball, la qualitat, la responsabilitat social i la protecció del medi ambient.

Una manera de col·laborar

Estem convençuts que només es pot donar resposta als canvis constants que experimenten la societat i el nostre planeta, canvis que afecten directament el nostre sector, treballant en equip i intercanviant experiències amb altres professionals.

És per això que Solutioma té un paper essencial a l’Associació Espanyola d’Empreses Especialistes en Talussos (AEEET) des de la seva fundació. En aquesta entitat, les empreses del sector s’uneixen per dissenyar el futur de l’estabilització de talussos, de la protecció de despreniments i el control de l’erosió a Espanya.
L’AEEET té com a objectiu potenciar aquest sector, tan estretament lligat a la seguretat de les persones i les infraestructures, posant a l’abast de tothom la seva rellevància actual i futura, i fomentant professionalitat i progrés.

En l’àmbit intersectorial, Solutioma també ha impulsat l’entrada de l’AEEET a la CONPYMES espanyola, que posa en valor les pimes com a motor real de l’economia, i l’ACETREF i el Gremi a la PIMEC, que impulsa i recolza l’empresa catalana. Solutioma també forma part de l’ACEDE, que treballa per la competitivitat de Catalunya.

Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes
CONPYMES

Una forma de colaborar

Estamos convencidos de que solo se puede dar respuesta a los cambios constantes que experimentan la sociedad y nuestro planeta, cambios que afectan de lleno nuestro sector, trabajando en equipo e intercambiando experiencias con otros profesionales.

Es por ello que Solutioma tiene un papel esencial en la Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes (AEEET) desde su fundación. En esta entidad se unen las empresas del sector para dibujar el futuro de la estabilización de taludes, la protección de desprendimientos y el control de la erosión en España. La AEEET tiene como objetivo potenciar un sector tan estrechamente ligado a la seguridad de las personas y las infraestructuras, poniendo al alcance de todo el mundo su relevancia actual y futura y fomentando profesionalidad y progreso.

Así mismo, Solutioma también impulsó la entrada de la AEEET en la CONPYMES, que promueve un capitalismo inclusivo frente al capitalismo clientelar como idea para dar respuesta a la sociedad.

Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes
CONPYMES