Per què el drenatge és important en l’estabilització dels talussos?

L’execució de drenatges es un pas molt important en l’estabilització dels talussos. A Solutioma, som experts en el desenvolupament de sistemes de drenatge com a tècnica complementària al formigó projectat i al Soil Nailing

L’execució de drenatges o d’evacuacions d’aigua sobre el talús és necessària per garantir el bon funcionament d’aquests sistemes d’estabilització. La nostra experiència ens permet posar en marxa solucions de drenatge molt eficaces. Entenem que cada projecte és únic i ens enfoquem a oferir solucions personalitzades que s’adapten a les necessitats específiques de cada client.

Característiques d’un sistema de drenatge

Drenajes en la carretera

Un sistema de drenatge eficaç és vital per a la integritat estructural dels talussos. L’acumulació d’aigua dins del talús pot augmentar la pressió hidroestàtica i això pot derivar en lliscaments de terra i altres problemes greus.

A Solutioma, posem en marxa sistemes de drenatge dissenyats per dirigir eficaçment el flux d’aigua, protegint la infraestructura.

A més, treballem per minimitzar l’impacte ambiental durant la instal·lació dels nostres sistemes, garantint així solucions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Oferim una àmplia gamma de solucions de drenatge, cadascuna d’elles adaptada a les necessitats específiques del terreny i del projecte. Els sistemes que implementem estan dissenyats per oferir una eficàcia i una durabilitat màximes, garantint així l’estabilitat i la seguretat a llarg termini dels talussos i les zones que els envolten.

A Solutioma, ens distingim per la prestació d’un servei complet i estructurat en l’àmbit dels sistemes de drenatge. La nostra metodologia cobreix totes les fases del projecte, començant per una fase de disseny minuciosa, on utilitzem tecnologies avançades i una aproximació personalitzada per a cada client.

Aquesta fase inicial és molt important, ja que ens permet adaptar les nostres solucions a les necessitats específiques i a les característiques úniques de cada entorn.

Cada projecte a Solutioma rep una personalització. El nostre equip d’experts fa una anàlisi detallada del terreny per dissenyar un sistema de drenatge que s’ajusti perfectament a les necessitats específiques del projecte. La instal·lació es du a terme per professionals altament qualificats, que asseguren que cada component del sistema està instal·lat de manera eficaç i segura, minimitzant les interrupcions i maximitzant l’eficàcia del sistema. 

A Solutioma, definim els drenatges apropiats en cada cas, ja siguin metxes, forats de la bastida o bé drens californians per evacuar l’aigua de l’extradós de la superfície de formigó projectat o soil nailing i així evitar sobrepressions.

Projectes

Projectes

Drenajes en Maials

Teniu altres preguntes sobre els drenatges?

En cas de preguntes, si us plau, contacteu amb el nostre equip tècnic, que resoldrà qualsevol dubte que poguéssiu tenir. Disposem de molts anys d’experiència i de coneixement que posarem a la vostra completa disposició des del primer moment. Què necessiteu?