Geocel·les per a talussos: una solució avançada per al control de l’erosió

Les geocel·les són una tècnica idònia per al control de l’erosió en talussos sotmesos a fenòmens erosius continus i lliscants.

Aquestes estructures tridimensionals, fetes de materials com el polietilè, formen una xarxa de cel·les que s’omplen amb diferents tipus de materials, com terra, grava o formigó.

La seva aplicació és fonamental en nombrosos projectes, oferint solucions eficaces per a l’estabilització de sòls i control d’erosió.

Geoceldas

Avantatges de les geocel·les en l’estabilització de talussos

Geoceldas en Vielha

Les geocel·les destaquen per la seva capacitat per millorar la resistència del terreny, distribuir uniformement les càrregues i reduir la pressió sobre les estructures subjacents.

La seva flexibilitat i durabilitat les fan adequades per a una àmplia gamma de condicions ambientals i topogràfiques.

Ús en l’estabilització de talussos i control de l’erosió

Les geocel·les per a talussos són essencials en projectes d’estabilització i control de l’erosió. S’utilitzen per reforçar vessants inestables, prevenir lliscaments de terra i mitigar l’impacte de l’erosió.

Les seves principals aplicacions són:

  • Talussos de terraplens i de desmunt.
  • Sobre membranes impermeables.
  • Sobre formigó en terrenys durs.
  • Revestiments de riberes.
  • Dics de contenció.
  • Abocadors.
  • Protecció de molls del pont.
  • Estructures recobertes amb terra.

Composició i estructura de la solució

Està format per tires de polietilè d’alta densitat unides entre si, que aporten una alta resistència estructural. D’aquesta manera s’obté una estructura alveolar molt resistent que confina i reté el farciment utilitzat en el sistema.

Aquest tipus de sistemes permeten el revestiment de talussos d’alta pendent exposats a forces erosives, gràcies a la combinació de la seva flexibilitat amb una tècnica d’ancoratge adequada, fent possible l’execució de diferents tractaments de superfícies i fent possible la seva completa vegetació.

La importància de l’elecció adequada de geocel·les per a cada projecte

L’elecció acurada i estratègica de la geocel·la adequada per un projecte específic és vital ja que aquesta decisió impacta directament en l’eficàcia i la durabilitat de la solució d’estabilització. Factors crítics com la topografia del terreny, la composició específica del sòl, les condicions climàtiques i la magnitud de les càrregues esperades han de ser meticulosament avaluats i considerats en el procés de selecció.

En aquest context, Solutioma destaca per oferir un assessorament expert i altament especialitzat, a més d’una llarga experiència en instal·lació i execució d’aquestes solucions.

Instal·lació i personalització de geocel·les

La instal·lació de geocel·les és un procés que requereix coneixement i experiència. A Solutioma, ens assegurem que la instal·lació es realitzi de manera eficient i efectiva, seguint les millors pràctiques i estàndards de la indústria.

Aquesta tècnica, un cop implementada, permet l’aplicació sobre la mateixa d’hidrosembra i fins i tot fer una plantació, millorant les seves condicions pròpies de control d’erosió i confinament del terreny, a més de la integració al medi ambient.

La contribució de les geocel·les a la sostenibilitat ambiental

Les geocel·les no només ofereixen solucions estructurals eficients, sinó que també tenen un impacte positiu en el medi ambient. El seu ús redueix la necessitat de materials de construcció convencionals i promou el desenvolupament sostenible.

Geocel·les en projectes de restauració ambiental

En projectes de restauració ambiental, les geocel·les tenen un paper vital. Faciliten la regeneració d’àrees degradades, ajuden a estabilitzar sòls erosionats i contribueixen a la conservació del paisatge natural.

Projectes

Projectes

Geoceldas
Geoceldas
Geoceldas en Vielha

Vol consultar-nos algun aspecte específic de les geocel·les?

Si busca solucions amb geocel·les, contacti amb l’equip de Solutioma. Estem preparats per comprendre i atendre les seves necessitats específiques, dissenyant solucions a mesura que asseguren i reforcin el seu projecte i implementant al terreny cadascuna de les solucions.

Si té algun dubte o pregunta, ompli el formulari adjunt o truqui’ns al 900 101 895. Estem a la seva disposició per oferir-li l’assistència necessària.