Saneig de terreny: tècniques avançades per a la protecció de despreniments

El saneig de terreny en talussos és un procés essencial previ al recondicionament de talussos, o per si sol, una solució de prevenció de despreniments.

Aquesta pràctica implica l’avaluació i el tractament del talús per assegurar que sigui segur, estable i apte per a les consegüents actuacions necessàries.

És un pas molt important en la prevenció de despreniments de roques inestables.

  • Saneo
  • Saneo Solutioma

El saneig és vital en projectes d’estabilització de talussos

En el context de projectes d’estabilització i protecció de despreniments, el saneig de terreny és fonamental per garantir la seguretat del talús.

Un terreny ben sanejat proporciona una base sòlida i fiable, essencial per a qualsevol mena d’actuació conseqüent tant d’estabilització, de protecció de despreniments o de control de l’erosió.

A Solutioma, utilitzem una varietat de tècniques per al saneig de terrenys. Aquestes inclouen; el saneig manual realitzat per professionals especialitzats amb palanques, gats hidràulics o martells demolidors, ciments expansius, saneig amb airbags o coixins pneumàtics. Cada tècnica es seleccionada i adaptada segons les característiques específiques del terreny i els requisits del projecte.

Comptem amb professionals amb formació i experiència en treballs en alçada i estabilització de talussos, imprescindible per dur a terme correctament el procés i garantir un ús segur i eficient del saneig de talussos.

Depenent de les característiques del talús, la zona on estigui ubicat i l’estudi de la trajectòria de caiguda dels blocs, s’establirà la millor tècnica per realitzar el seu despreniment controlat.

Airbags o coixins pneumàtics

Utilitzem tecnologies avançades com els airbags o coixins pneumàtics.

Aquesta innovadora tecnologia per al saneig controlat de talussos es compon d’una prèvia avaluació del talús, establint les mesures de protecció adequades i actuant amb els airbags per derrocar blocs inestables de manera controlada i finalment procedir a la retirada de les runes.

Un saneig controlat amb coixins pneumàtics minimitza les actuacions posteriors, incrementa l’estabilitat del talús i permet anticipar-se a despreniments no desitjats. A més, es tracta d’una solució versàtil, efectiva i que permet al nostre equip actuar amb seguretat.

El saneig superficial de talussos s’aplica en situacions en què trobem risc de despreniments i on abans de dur a terme tècniques d’estabilització i de protecció, és necessari un saneig per provocar despreniments controlats dels blocs més inestables.

Aquesta tècnica pot funcionar com a solució única en un projecte concret o pot ser una primera fase en una solució integral, en aquelles actuacions que requereixin altres necessitats tècniques.

Gran experiència en casos d’èxit de saneig de terreny

A Solutioma, hem liderat una sèrie de projectes exitosos de saneig de terreny. Aquestes actuacions han estat tant mitjançant tècniques manuals com amb l’última tecnologia dels airbags. Cada cas és un testimoni de la nostra habilitat per adaptar les solucions a necessitats específiques del projecte i del terreny, garantint resultats òptims i segurs.

A Solutioma, entenem que cada projecte és únic. El nostre equip d’experts està dedicat a proporcionar solucions personalitzades que no només responguin a les necessitats immediates del projecte, sinó que també considerin l’estabilització i protecció a llarg termini. Utilitzem un enfocament que combina l’experiència tècnica, la innovació i el compromís amb la qualitat i seguretat.

Projectes

Projectes

Saneo
Saneo Solutioma

Vídeos

Vídeos

Especialistes en tot tipus de projectes de sanejament de terreny

Saneament de talussos amb coixinets d’aire per SOLUTIOMA

Necessita assessorament sobre el saneig de terrenys?

Si el seu projecte requereix un saneig de terreny o si busca assessorament expert en aquesta àrea, no dubti a contactar amb Solutioma. Oferim una anàlisi detallada i solucions a mida per garantir la seguretat, estabilitat i sostenibilitat dels seus terrenys.

Pot omplir el nostre formulari de contacte o trucar-nos al 900 101 895 per a més informació.