La importància dels murs verds

Solutioma proposa varies alternatives per aportar solucions a les diferents problemàtiques d’inestabilitat i, a més, millores en la integració en l’entorn.

Els murs verds, quan s’utilitzen per a l’estabilització dels talussos, actuen habitualment com a murs de contenció o de gravetat, amb la part frontal del mur totalment vegetalitzada i integrada al paisatge. Aquesta solució és particularment adequada en les zones residencials o d’interès públic.

  • Muro verde en la carretera
  • Muro verde en Benhavis
  • Muro verde en Benhavis
  • Muro verde con anclajes
  • Muro verde

Com són els murs verds?

Muro verde en Benhavis

Es tracta d’un sistema revolucionari que amplia les tècniques de bioenginyeria en la construcció de murs de contenció, sense limitacions d’alçada i aconseguint la màxima integració paisatgística, gràcies al cobriment vegetal que es desenvolupa en tota la seva superfície.

Els murs verds són particularment indicats com a substitut als murs de contenció de formigó armat, ja que el seu impacte paisatgístic és innegablement menor. També substitueixen els murs escollera, les maçoneries i els gabions. Aquesta solució es aplicable a qualsevol mena d’obra on existeixin talussos de terraplè amb inclinacions fins a 80°.

Característiques dels murs verds

El mur verd està compost pels elements següents:

  • Malla electrosoldada d’alta resistència.
  • Geomalla d’armadura.
  • Manta geotèxtil fabricada amb fibres de coco i de polipropilè.
  • Material de l’interior que s’aporta a mesura que s’eleva el mur.

A Solutioma, cada projecte de mur verd és una ocasió per innovar i personalitzar. Avaluem amb cura varis factors, com les necessitats d’estabilització i del terreny per garantir que cada instal·lació sigui eficaç i segura.

Per dissenyar el mur, primer realitzem un estudi exhaustiu del terreny, acompanyat de l’anàlisi de càlcul corresponent, ja que en funció de les característiques del talús, de l’angle d’inclinació i de la sobrecàrrega que el mur haurà de suportar, el tipus i la llargada de la geomalla a instal·lar seran diferents.

En el disseny definitiu, considerem també els problemes potencials de filtracions d’aigua i, en aquests casos, instal·lem sistemes de drenatge. Aquest tipus d’estructura permet la implantació tant d’espècies herbàcies com d’espècies arbustives i enfiladisses.

Projectes

Projectes

Muro verde
Muro verde en Benhavis
Muro verde con anclajes

Teniu altres preguntes sobre els murs verds?

En cas de preguntes, si us plau, contacteu amb el nostre equip tècnic, que resoldrà qualsevol dubte que poguéssiu tenir sobre els murs verds. Disposem de molts anys d’experiència i de coneixement que posarem a la vostra completa disposició des del primer moment. Què necessiteu?