Hidromanta en talussos: innovació en protecció contra l’erosió

La hidromanta a talussos és una solució avançada per al control de l’erosió. És una membrana ecològica antierosió que s’instal·la mitjançant la projecció dels productes sobre el terreny i que s’adapta al microrelleu del terra, la hidromanta actua com una barrera protectora , afavorint la revegetació i prevenint la pèrdua de terra.

Aquesta tècnica és extremadament eficaç i ha revolucionat els processos de conservació de terres, oferint un mètode eficient i ecològic per controlar l’erosió.

Hidromanta
Hidromanta - Andorra - 2016

La importància de la hidromanta en el control de l’erosió

L’ús d’hidromantes en talussos és fonamental per prevenir l’erosió del sòl , especialment en àrees vulnerables a les pluges intenses i l’escorriment superficial. Aquesta solució no només protegeix el terra, sinó que també promou un entorn més estable per al creixement de la vegetació, millorant així el paisatge i l’ecosistema local.

Les hidromantes, també conegudes com a mantes antierosives o geomantes, estan compostes de materials biodegradables com fibres de coco, palla o una barreja de tots dos, que s’entrellacen en una xarxa de suport de material sintètic. Aquesta combinació de materials ofereix una cobertura efectiva del terra, protegint-lo contra les forces erosives de l’aigua i el vent.

Un cop instal·lades, les hidromantes ajuden a absorbir l’impacte de les gotes de pluja, reduint la velocitat de l’aigua de vessament i permeten que el terra retingui més humitat. Això és particularment beneficiós en àrees on el sòl està exposat i susceptible a la degradació.

La hidromanta és una tècnica d’hidrosembra amb la qual s’aconsegueix més persistència i millor implantació mitjançant la projecció de, simultàniament, les llavors i l’adob sobre el terreny.

Aplicada per projecció hidràulica, arriba i s’adapta perfectament a tota la superfície del terreny formant una membrana fibril·lar. Aquesta membrana, un cop seca, pot ser regada periòdicament i permet la conservació del terra i de les llavors.

Un cop assentada la vegetació, aquesta manta es biodegrada enriquint el terreny.

Entre les seves principals característiques cal destacar:

  • Adaptabilitat al microrelleu del terreny.
  • No cal cap preparació especial del substrat.
  • Evita els problemes d’aixecament de la manta i d’erosió a les presons.
  • Excel·lents resultats de germinació, ja que deixa passar la humitat i els raigs solars.
  • Allibera a poc a poc la humitat per nodrir el terra.
  • S’adhereix a la gran majoria dels substrats.
  • Minimitza els efectes destructors d’una intensa pluja.
  • Conserva la força aglomerant i de cohesió.
  • No és tòxic i és totalment biodegradable, no deixa cap residu tòxic.
  • Fabricat a partir d´una barreja de fibres de fusta, agents lligants i activadors orgànics i minerals.

A Solutioma, estem compromesos amb la innovació i la sostenibilitat en totes les nostres solucions. És un sistema antierosió, que té totes les qualitats d’un geotèxtil convencional ia les quals se sumen una important reducció dels costos de mà d’obra i dels temps d’execució.

Assessorament i solucions personalitzades
A Solutioma, entenem que cada projecte és únic. Oferim solucions personalitzades en hidromantes, adaptades a les necessitats específiques de cada terreny i projecte. La nostra experiència i enfocament integral ens permeten abordar els desafiaments de l’erosió de manera efectiva i sostenible.

Projectes

Projectes

Hidromanta
Hidromanta - Andorra - 2016
Hidromanta

Teniu qualsevol dubte sobre hidromantes per al control de l’erosió?

Si el vostre projecte requereix solucions d’hidromanta en talussos o si busca assessorament expert en aquesta àrea, contacteu-nos i el nostre equip us assessorarà. Oferim anàlisis detallades i solucions a mida per assegurar el control de l’erosió. Podeu omplir el nostre formulari de contacte o trucar-nos al 900 101 895 per a més informació.