Estabilització de talussos

Estabilització de talussos

Estabilització de talussos2024-04-19T11:27:01+00:00

Solucions per a l’estabilització de talussos

A Solutioma, comptem amb una llarga trajectòria en l’àmbit de l’estabilització de talussos. Això ens permet identificar els problemes potencials d’estabilitat dels talussos i implementar les solucions més adequades segons les necessitats específiques de cada projecte.

L’estabilització de talussos consisteix en una intervenció directa sobre un talús o un terreny inclinat que presenta problemes d’estabilitat. Existeixen diverses tècniques que, adaptades al tipus de problema del talús, permeten garantir la seguretat en diverses zones i infraestructures, edificis o espais d’interès públic afectats per esllavissades.

  • Malla reforzada - Carrascosa, Cuenca - 2022
  • Estabilización de taludes Lleida
  • Estabilización de taludes Barcelona
  • Estabilización de taludes
  • Estabilización de taludes Vic

Quines solucions oferim per a l’estabilització de talussos?

El sistema de malles reforçades combina malles de triple torsió amb ancoratges i cablejat d’acer, proporcionant una solució eficaç contra despreniments superficials. A Solutioma dimensionem i executem els sistemes de malla reforçada necessaris per a cada cas i cada projecte.

La xarxa de cables és una solució eficaç per controlar i minimitzar el desplaçament de roques o pedres, especialment en situacions en què és necessari utilitzar sistemes que garanteixin capacitats de suport elevades.

Els sistemes de xarxa d’anells eviten els despreniments i els moviments de terra i roca inestables del talús. Aquesta solució destaca per la seva capacitat d’adaptar-se a les irregularitats superficials del terreny, oferint un sistema de contenció eficaç tant en desnivells com en zones de geologia complexa.

Els ancoratges són una part essencial dels sistemes d’estabilització i de protecció de despreniments. A Solutioma, dimensionem i executem el sistema d’ancoratges més adequat en cada cas per garantir la capacitat de suport necessària.

El formigó projectat o gunitat és una tècnica de reforç que proporciona una capa protectora sòlida, adequada per a l’estabilització de talussos i prevenir l’erosió.
A més, aquesta metodologia permet una aplicació ràpida i eficaç, adaptant-se perfectament al relleu de la superfície.

El Soil Nailing, o clavetejat del terreny, és una tècnica que utilitzem per reforçar i estabilitzar els talussos existents. Mitjançant la inserció de barres d’acer al terreny, aquesta tècnica ofereix una solució eficaç, apropiada per a talussos de desboscament o excavacions on poden produir-se sobrepressions que mobilitzin el terreny i que provoquin el seu lliscament.

Com a tècnica complementària al formigó projectat i soil nailing serà necessària l’execució de drenatges o evacuacions d’aigua del talús per garantir l’adequat funcionament d’aquests sistemes d’estabilització.

Els murs verds no només estabilitzen els talussos, sinó que també integren una solució estètica i ecològica. Aquestes estructures són adequades en projectes que busquen un equilibri entre funcionalitat i respecte pel medi ambient.

Els gabions són estructures, generalment de malla de triple torsió, omplertes amb pedres. Aquesta solució presenta una magnífica prestació de resistència, actuant com a murs de gravetat i són especialment adequats per adaptar-se al terreny.

Projectes

Projectes

Estabilització de talussos i protecció contra despreniments amb helicòpter

Estabilització del talús i accés peatonal. Platja La Zamora – La Palma

FAQs

Quina és la diferència entre el formigó projectat i la gunita?2024-04-17T07:40:58+00:00

Habitualment, en obres i projectes, s’anomenen indistintament, però originalment, el procés de projecció de morter va ser patentat sota el nom de Gunita. Més tard, s’hi va afegir l’àrid gros i es va començar a denominar com a formigó projectat.

Així doncs, generalment es denomina gunita a la barreja que conté àrid de màxim 8 mm i formigó projectat aquella amb àrid de diàmetre superior.

Què és la gunita?2024-04-17T07:39:29+00:00

La gunita és una barreja formada per aigua, àrid, ciment i additius projectada a alta velocitat, sobre una superfície, per crear una capa de recobriment resistent. S’utilitza en l’estabilització de talussos, de túnels i d’altres estructures, per obtenir una protecció resistent i d’alta impermeabilitat.

Quins són els avantatges d’estabilitzar un talús?2024-04-17T07:36:48+00:00

Els avantatges de l’estabilització de talussos inclouen la reducció del risc de caigudes i despreniment de roques, la protecció de les infraestructures i la seguretat de les persones que es troben a prop d’aquests talussos. També pot contribuir a la conservació del medi ambient gràcies a la prevenció de l’erosió del terreny.

Com estabilitzar un talús?2024-04-17T07:21:29+00:00

Per a l’estabilització d’un talús, es pot actuar amb diverses tècniques o solucions integrals, com són, la instal·lació de membranes d’alt rendiment, formigó projectat o malles de triple torsió reforçades, entre altres sistemes. L’elecció de la solució adequada dependrà de les característiques específiques del talús i dels problemes d’inestabilitat.

Què és l’estabilització de talussos?2024-04-17T07:17:39+00:00

L’estabilització de talussos consisteix en l’actuació directa sobre un talús o un terreny inclinat que presenta problemes d’estabilitat. Es tracta d’un conjunt de tècniques i mesures utilitzades per prevenir despreniments o esllavissada de pedres, roques o material vegetal dels talussos. L’objectiu és mantenir la integritat estructural d’aquestes superfícies inclinades i reduir el risc de despreniments.

Li queda algun dubte sobre l’estabilització de talussos?

Si té alguna qüestió a resoldre, si us plau, contacteu amb el nostre equip tècnic, que us ajudarà amb qualsevol dubte que li sorgeixi. Tenim molts anys d’experiència i de coneixements que posarem, des del primer moment, a la seva disposició. Què necessita?

Go to Top