Innovació i eficàcia a parts iguals amb la tècnica del formigó projectat

El formigó projectat, també conegut com a gunitat, és una barreja d’aigua, agregat, ciment i additius.

A Solutioma, fem servir aquesta tècnica de forma eficaç en una àmplia gamma d’aplicacions, incloent-hi l’estabilització dels talussos, el revestiment de túnels o de ponts, i la rehabilitació d’estructures. Aquesta solució és particularment eficaç per la protecció contra l’erosió, o la degradació dels materials superficials més inestables d’un talús.

Els fenòmens meteorològics, cada vegada més freqüents i intensos, provoquen erosió i despreniments de roques que suposen un risc per les infraestructures i les persones. Per a la protecció contra aquesta erosió, així com dels despreniments potencials, a Solutioma, treballem amb el gunitat o el formigó projectat.

Quines característiques presenta el formigó projectat?

Hormigón proyectado

El formigó projectat o gunitat és una tècnica de protecció activa que s’aplica sobre la superfície del talús per garantir la seva estabilitat, controlar la seva erosió i evitar el despreniment d’elements rocosos superficials o de sòls d’aquest.

El procés de gunitat consisteix en la projecció mecànica a pressió de la barreja del formigó amb aire sobre la superfície del talús en diverses capes, obtenint així una protecció resistent, duradora i d’alta impermeabilitat.

  • Rendiments elevats durant l’actuació a l’obra, ja que no és necessari utilitzar encofrats i motlles.
  • Un millor ajustament a la situació concreta del lloc, permetent respondre a moltes problemàtiques que no es resolen amb mètodes convencionals, a causa de la seva dificultat d’execució.
  • Facilitat d’adherència al suport d’aplicació, alta resistència i compacitat.
  • Simplicitat en l’execució.
  • Capacitat de tematització del color, integrant-lo al paisatge.

L’aplicació del formigó projectat és àmplia i diversificada, cobrint un ventall de necessitats en enginyeria civil i geotècnica. Des de l’estabilització dels talussos i els pendents fins al revestiment d’estructures com els túnels o els ponts, aquesta tècnica proporciona una protecció superficial i una impermeabilització.

La seva funció és evitar l’erosió provocada per l’aigua i el sòl, prevenint així la meteorització i els petits despreniments. Això s’aconsegueix projectant aquesta barreja sota pressió perquè penetri als forats i fissures dels talussos.

Optar per Solutioma per als vostres projectes que necessiten la integració de formigó projectat és sinònim de confiança en un equip de professionals altament qualificats i compromesos per l’excel·lència.

  • Disposem de maquinària especialitzada per realitzar tot el procés de gunitat.
  • El nostre departament tècnic estudia i avalua les necessitats per a la combinació amb tècniques com la malla o malla anclada amb ancoratges per obtenir una solució integral.
  • Minimitzem l’impacte visual buscant la tonalitat de color desitjat, per aconseguir la integració paisatgística.

El 80% d’un bon treball de gunitat o formigó projectat depèn de l’habilitat, la formació i l’experiència de la persona que l’apliqui. Fins i tot disposant d’un bon producte i d’una maquinària especialitzada, un excel·lent operador és indispensable per fer una feina ben feta. És per això que Solutioma compta amb diversos professionals dins del seu equip, que actuen exclusivament en les tasques de gunitat.

El formigó projectat complementa altres solucions

A Solutioma, reconeixem la zona, avaluem les necessitats existents, valorem i projectem la solució més adequada. En les situacions en què el talús és més inestable o necessita una solució integral, el formigó es projecta sobre una malla de simple torsió, una malla de triple torsió, una malla soldat i fibres (acer i polipropilè).

Aquesta combinació maximitza l’eficàcia en la prevenció dels despreniments i els lliscaments, assegurant una major estabilitat i resistència de l’estructura del talús.

soluciones de hormigón proyectado

Això també ens permet oferir solucions personalitzades segons el projecte

El formigó projectat ofereix àmplies possibilitats de personalització per millorar la integració paisatgística. Gràcies a la tematització del gunitat, utilitzant colorants que s’harmonitzen amb la tonalitat rocosa de l’entorn, aconseguim reduir el seu impacte visual.

Aquesta solució també es pot complementa amb la hidrosembra en els terrenys adjacents, creant una estètica natural i harmoniosa que s’integra perfectament amb el paisatge.

Aquesta combinació de formigó projectat i hidrosembra no només millora l’estabilitat estructural, sinó que també fomenta un entorn més verd i sostenible, contribuint de manera significativa a la conservació i embelliment de l’entorn natural.

Integració paisatgística del gunitat amb diferents colors:

Voleu consultar-nos sobre un aspecte específic del formigó projectat?

Si desitgeu contactar amb els nostres tècnics especialistes per resoldre dubtes, també podeu fer-nos preguntes sobre l’aplicació de formigó projectat, només necessiteu uns segons per omplir el formulari següent amb les vostres dades. Si preferiu, també podeu trucar-nos al 900 101 895, estarem encantats d’ajudar-vos.