Canviar l'idioma

Control de l'erosió

El sector de bioenginyeria que Solutioma desenvolupa comprèn especialment activitats de projecció d’hidrosembra i substrats, hidromanta, manta i xarxa orgànica, sistema de confinament mitjançant geocel·les, construcció de murs verds i barreres de correcció hidrològica. Mitjançant aquestes activitats, de vegades combinades amb treballs d’estabilització de talussos, s’aconsegueix la integració mediambiental, especialment important en zones sensibles.