Empreses de treballs forestals: compromís amb el paisatge i el medi ambient

Els treballs forestals són essencials per a la gestió i la conservació del paisatge i del medi ambient. En aquest context, les empreses especialitzades en treballs forestals, com Solutioma, juguen un paper fonamental.

Les nostres accions van dirigides directament a mantenir i millorar els espais naturals i a trobar un equilibri entre l’activitat humana i la preservació del medi ambient.

Quins són els treballs forestals i quin és el seu abast?

Els treballs forestals cobreixen una àmplia gamma d’activitats relacionades amb la gestió i el manteniment dels boscos i les zones naturals.

Inclouen la silvicultura, la restauració, els treballs verticals i les tècniques d’integració en el medi.

Aquestes activitats són fonamentals per mantenir els ecosistemes saludables i garantir la sostenibilitat dels recursos naturals.

Quins serveis ofereix Solutioma en l’àmbit dels treballs forestals?

Solutioma té una àmplia experiència en plantacions, silvicultura, restauració, treballs en alçada i tècniques d’integració en el medi ambient i realitza tota mena de construccions en fusta, com passarel·les, ponts o miradors propis dels espais naturals.

Aquesta tècnica consisteix a aplicar una capa d’envelliment sobre els talls de roca recents i sobre les obres de formigó acabades de realitzar. Amb aquest tractament, les superfícies adquireixen la tonalitat de la pedra exposada durant anys a les inclemències del temps, integrant-se així en el paisatge.

El producte utilitzat per Solutioma no és una pintura, sinó, una matèria activa que reacciona amb la superfície tractada i accelera el procés natural d’envelliment. És totalment respectuós amb la fauna i la flora, anteriorment hem fet tractaments sobre talussos hidrosembrats obtenint excel·lents resultats. Segons la naturalesa del sòl i la tonalitat desitjada pel client, els diferents components es combinen d’una manera o d’una altra per aportar el resultat desitjat.

Solutioma realitza tot tipus de neteges forestals, tant manuals com mecàniques, mitjançant l’estassada, el desbrossament o l’esbrossada en cunetes de carreteres, canals, urbanitzacions, pistes forestals, finques públiques i privades, etc. Disposant de tot el material necessari per a realitzar-ho.

A Solutioma, efectuem podes i tales complexes d’arbres grans o que han de ser talats controlant la direcció de caiguda.

Realitzem, tant manualment com de forma mecanitzada, tot tipus de podes especials, d’altura i de bardisses i abatiments controlats realitzats per talladors especialistes. Solutioma efectua esporgues en l’entorn urbà, en àrees rurals i en vies de comunicació (autopistes, autovies, etc.).

A Solutioma dissenyem, calculem i construïm tota mena de ponts, passarel·les i miradors per a vianants. Treballem la fusta per a l’exterior, habitualment fusta tractada en autoclau.

Tot i que hem desenvolupat diferents models, els realitzem a mida i segons les necessitats dels nostres clients. Utilitzem únicament fusta per a les construccions més senzilles o la combinem amb altres materials, com la pedra, el formigó o l’acer per a elements més complexos.

En tot cas, el disseny i la combinació de materials seran adaptats a les necessitats del terreny.

Paisaje y medioambiente

Projectes

Vídeos

Estabilització del talús i accés per als vianants. Platja La Zamora – La Palma

Construcció de la passarel·la del camí de ronda – Calonge i Sant Antoni

Tens preguntes sobre els treballs forestals?

Si necessites serveis de treballs forestals o assessorament especialitzat en aquest àmbit, si us plau, no dubtis en contactar amb Solutioma. Garantim anàlisis detallades i solucions a mida per contribuir a la salut i la sostenibilitat dels teus espais forestals i naturals. Omple el nostre formulari de contacte o truca’ns al 900 101 895 per a més informació. Estem aquí per ajudar-te.