Canviar l'idioma

Avis legal

Dades identificatives

Solutioma SL
Calle Baró de Maials, 20 - entlo. 2
25005, Lleida, España
Teléfono: +34 900 101 895
CIF: B65858938
Inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 1330, foli 161, full L-26626, inscripció 1ª.

Condiciones d'ús

Tant l'accés com l'ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en les pàgines web de Solutioma s'efectuen sota l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Solutioma no respondrà en cap cas i en cap mesura dels eventuals perjudicis derivats d'aquest ús. Solutioma es reserva el dret a actualitzar els continguts de la seva web quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva. Solutioma es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l'accés a les seves pàgines web per necessitat d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes.

Privacitat

El formulari de contacte s'utilitza perquè els usuaris d'Internet o clients puguin contactar amb Solutioma per demanar informació o enviar comentaris. Solutioma garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal rebudes. Cap dada serà compartida amb tercers. Així mateix, s'informa als usuaris que poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Aquests drets es poden fer efectius trucant al telèfon 900 101 895.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual sobre aquesta pàgina web, les seves diferents pàgines i pantalles, i la informació en ella continguda (inclosos textos, gràfics, dissenys, fotografies, etc.), així com la seva aparença i disseny, són de la titularitat exclusiva de Solutioma , quedant terminantment prohibida la seva reproducció, comunicació pública, distribució o transformació, total o parcial, de conformitat amb les disposicions legals vigents, particularment el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual es s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, excepte autorització prèvia i per escrit de Solutioma .