AVÍS LEGAL

Aquest portal és titular de SOLUTIOMA, S.L., amb NIF B-65858938, domiciliat al Carrer Baró de Maials n.º 20, entlo. 2, 25005 Lleida, i Telèfon i E-mail de contacte +34.900.101.895 i solutioma@solutioma.com. 

L’empresa està inscrita al Registre Mercantil de Lleida, al Tom 1330, Full 161, Full L-26626, Inscripció 1a.

Usuaris:

Qualsevol persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web o portal assumeix la condició d’USUARI i, com a tal, es compromet a l’observança i rigorós compliment de les disposicions aquí presents així com de qualsevol altra disposició legal que resulti d’aplicació, obligant-se a fer un ús correcte del lloc web.

L’usuari respondrà davant SOLUTIOMA, S.L. o davant tercers, de qualsevol dany o perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment de les seves obligacions. 

L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions i/o comunicacions de dades falses o inexactes que faci.

Propietat intel·lectual i industrial:

El disseny del portal i els seus codis font, així com tots els continguts del portal, els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a SOLUTIOMA, S.L. o als seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense que es pugui entendre que l’ús o l’accés als mateixos atorgui a l’usuari cap dret sobre ells.

Responsabilitats dels continguts:

SOLUTIOMA, S.L. no es fa responsable de la legalitat dels altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. SOLUTIOMA, S.L. tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

SOLUTIOMA, S.L. es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb l’objectiu de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

SOLUTIOMA, S.L. no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, puguin produir o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

SOLUTIOMA, S.L. no garanteix que el lloc web compleixi, total o parcialment, amb les legislacions d’altres països fora d’Espanya, pel que, si l’usuari decideix accedir i/o navegar en el present lloc web a través d’altres països, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc.

SOLUTIOMA, S.L. no es fa responsable de cap dany o pèrdua que es derivi d’un atac de denegació de servei (DDoS), virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar a l’ordinador, equip informàtic, dades o materials de l’usuari com a conseqüència de l’ús d’aquest lloc web o de la descàrrega de continguts del mateix o als quals el mateix redirigeixi.

Llei i jurisdicció aplicable:

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola, i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

Última actualització d’aquest Avís Legal: 23.11.2023.