Protecció de despreniments

Protecció de despreniments

Protecció de despreniments2024-04-18T10:30:40+00:00

Solucions avançades per a la protecció de despreniments

A Solutioma, som àmpliament reconeguts per la nostra trajectòria excepcional en la protecció contra despreniments, una àrea crítica en la seguretat estructural i ambiental. Ens enorgullim d’oferir solucions personalitzades i altament efectives per a cada situació de risc específica.

Ens centrem en la combinació del coneixement tècnic amb l’habilitat, experiència i dedicació dels nostres equips altament qualificats.

Ens especialitzem a dissenyar, projectar, implementar i executar les tècniques més avançades i innovadores en el sector.

Això inclou una varietat de serveis com a avaluacions de risc detallades, disseny de sistemes de protecció a mesura, i la instal·lació de les solucions adequades per a cada cas de risc.

  • correccion-hidrologica
  • mallas-membranas-tendidas
  • gaviones
  • barreras-estaticas
  • barrera-dinamica
  • barrera-antialudes

Quines solucions oferim per a la protecció contra desprendiments?

Els sistemes formats per malla metàl·lica de triple torsió són una solució que reté o dirigeix despreniments superficials i protegeix l’entorn de l’abast d’aquests blocs.

Les barreres estàtiques tenen la finalitat de detenir, en el moment de la caiguda de pedres de petit tamany, arbres o qualsevol material que es pugui desprendre, de manera que protegeixen les vies de comunicació i les infraestructures. Estan específicament dissenyades per garantir una seguretat en àrees crítiques propenses a despreniments freqüents.

Les barreres dinàmiques ofereixen una solució per a despreniments de grans roques i són capaces de controlar un possible impacte de grans magnituds. Estudiem les possibles trajectòries de caigudes i impactes, per aconseguir el punt òptim de col·locació i resistència d’aquest sistema.

Les barreres atenuadores mitiguen l’impacte de despreniments, interceptant la roca per la part superior del sistema i dirigint-la a través de la cortina fins a la base del talús, minimitzant els posibles danys en zones crítiques.

Les barreres antiallaus són útils en regions de muntanya, on ofereixen una protecció vital contra els esllavissaments de neu i allaus. Són sistemes capaços de resistir les intenses forces d’aquests fenòmens naturals, ajudant a salvaguardar tant les infraestructures com les vides humanes.

Les barreres paravents, o antirufades de neu, són solucions per evitar els problemes que pot ocasionar la neu dipositada pel vent en vies de comunicació. Aquests sistemes tenen un paper crucial en la prevenció de danys causats pel clima extrem.

Solutioma estudia, projecta i instal·la barreres contra flux de sediments per controlar el flux d’aigua de manera eficient, reduint significativament el risc d’erosió i esllavissaments. Aquestes intervencions són molt importants per mantenir la integritat del terreny en zones propenses a fluctuacions hídriques.

Els gabions són estructures, habitualment de malla triple torsió, plenes de pedres. Aquesta solució presenta magnífiques prestacions de resistència, actuen com a murs de gravetat i són especialment adequats per adaptar-se al terreny.

El saneig és una part important del procés a Solutioma, assegurem que els terrenys estiguin meticulosament lliures de materials inestables o perillosos. Aquesta pràctica és clau en la prevenció d’accidents, contribuint significativament a la seguretat del lloc i a l’eficiència dels projectes subsegüents d’estabilització i protecció contra despreniments.

El departament tècnic de Solutioma, gràcies a la nostra reconeguda experiència en el sector de la protecció de despreniments, oferim l’estudi de cada problemàtica existent, dissenyant, projectant, implementant i executant les solucions més adequades per a cada situació de perill de caiguda de materials.
Coneixedors a la perfecció dels mètodes de protecció més innovadors del sector, adeqüem les solucions a cada situació de perill.

Vídeos

Vídeos

A Solutioma som especialistes en instal·lar màquines de triple torsió

Barreres antiallaus a Tavascan, al Pirineu, per Solutioma.

FAQs

Què és el saneig de talussos?2024-04-17T07:51:47+00:00

El sanejament de talussos és un procés essencial d’acondicionament de talussos, o bé per si mateix, una solució de prevenció de despreniments.

S’aplica en situacions on trobem risc de despreniments i és necessari un sanejament per provocar despreniments controlats dels blocs més inestables.

Hi ha una varietat de tècniques per al sanejament com; el sanejament manual per professionals especialitzats amb palanques, gats hidràulics o martells demoledors, sanejament amb airbags o coixins pneumàtics. 

Cada tècnica es selecciona i s’adapta segons les característiques específiques del terreny i els requisits del projecte.

Quin és l’abast de les barreres dinàmiques?2024-04-04T08:23:35+00:00

Les barreres dinàmiques són estructures dissenyades per aturar o redirigir l’energia d’un despreniment de roques.

Els rangs d’energia de les barreres van de 250 kJ a 10.000 KJ i els rangs d’alcades de 2,5 a 10 m d’altura.

Aquestes pantalles absorbeixen l’energia cinètica de les masses que es desprenen, mitjançant la deformació de la pròpia barrera i dels elements dissipadors d’energia que permeten una contenció efectiva de les roques desprenides, minimitzant el risc de danys a les infraestructures i a les persones.

Quines barreres existeixen per a la protecció contra desprendiments?2024-04-04T08:28:04+00:00

Trobem diverses solucions que s’adapten a cada situació de perill de caiguda de materials, com ara:

En quines situacions és necessari implementar mesures de protecció contra desprendiments?2024-04-04T08:30:51+00:00

Les mesures de protecció contra despreniments són essencials en àrees amb risc de caiguda de roques, allaus o esllavissades, com zones muntanyoses, carreteres en vessants escarpats i llocs propers a pedreres o talls de terreny. Aquests sistemes actuen com una interposició mitjançant una barrera física per conduir o interceptar el despreniment o l’esllavissada.

Us queda algun dubte sobre l’estabilització de talussos?

Entenem que en enfrontar-se a un projecte de gran envergadura, és natural tenir preguntes o inquietuds. Per això, els convidem a posar-se en contacte amb nosaltres. Estem aquí per analitzar els seus requisits específics i explorar junts com les nostres solucions a mida poden ser beneficioses per al seu projecte.

Go to Top