Solucions innovadores en geomalla tridimensional

La geomalla tridimensional representa un sistema integral per actuar  contra l’erosió. Aquestes malles estan constituïdes per filaments que s’entrellacen entre si, formant una xarxa tridimensional, molt resistent, permeable i duradora. El seu disseny permet la retenció de fins, integrant-se en el terreny i evitant la rentada que produeixi l’efecte del vent i de la pluja.

Geomalla tridimensional

Característiques i beneficis de la geomalla tridimensional

Geomalla tridimensional - Manresa, Barcelona - 2023

Les geomalles tridimensionals es caracteritzen per la seva capacitat d’adaptació a diferents topografies, resistència a factors ambientals adversos i facilitat d’instal·lació.

 • Protecció permanent davant l’erosió provocada per aigua i vent des del moment de la seva instal·lació.

 • Afavoreix al creixement ràpid i homogeni de la vegetació.

 • Sistema de reforç d’arrels.

 • Alta permeabilitat, augmenta la retenció d’aigua en el sòl.

 • Gran flexibilitat i alta adaptació a la morfologia del terreny.

 • Suport per a hidrosembres i integració paisatgística de les obres.

 • Resistent als agents químics i biològics.

Quan incorporem la geomalla tridimensional?

Una vegada reconegut el problema i estudiat i delimitat les condicions del terreny, una de les solucions amb les quals actuem és la incorporació de la geomalla. Incorporem aquesta solució en:

 • Treballs de jardineria.
 • Treballs de restauració en abocadors, runams, mines, etc.
 • Protecció contra l’erosió en talussos d’excavació.
 • Protecció de talussos en obres lineals.

El material amb el qual estan fabricades les geomalles està especialment indicat en zones on l’erosió és important i les condicions del sòl són desfavorables perquè es pugui establir una vegetació completa.

Integració al medi ambient

Les geomalles tridimensionals no només ofereixen solucions estructurals sinó també beneficis mediambientals significatius. Permeten la integració de la vegetació, millorant l’estètica i la salut de l’ecosistema circumdant. Aquest aspecte té molta importància per a projectes que busquen un equilibri entre desenvolupament infraestructural i conservació ambiental.

Disposen d’un espai intern buit que permet retenir terra vegetal i possibilita el desenvolupament d’un entramat d’arrels i tiges, després d’aplicar sobre la mateixa una hidrosembra. El seu efecte és molt útil i efectiu en zones de pendents. Aquest entramat format per estora, sòl, arrels i tiges proporciona un sistema integral contra l’erosió.

Implementació i tècniques d’instal·lació

La instal·lació de geomalles tridimensionals requereix un enfocament meticulós i especialitzat. Solutioma assegura que cada fase, des de la preparació del terreny fins a la col·locació i ancoratge de la geomalla, es realitzi amb la màxima precisió i eficiència. Això garanteix no només la correcta instal·lació sinó també l’optimització del seu funcionament i durabilitat.

Consideracions tècniques i personalització de solucions

Adaptabilitat i disseny a mida

Cada projecte presenta els seus propis desafiaments i requisits. Les geomalles tridimensionals ofereixen una gran adaptabilitat, permetent la seva personalització per satisfer les necessitats específiques de cada projecte. Solutioma treballa estretament amb els seus clients per dissenyar solucions a mida, que s’ajustin perfectament als requisits tècnics i ambientals de cada situació.

Les geomalles tridimensionals solen combinar-se amb hidrosembra i amb sistemes d’estabilització de talussos com la malla o la malla reforçada, aconseguint així un reforç del sistema i dotant-lo de major resistència a tracció, evitant possibles ruptures de la geomalla a causa de l’acumulació puntual de material.

Projectes

Projecets

Geomalla tridimensional
Geomalla tridimensional
Geomalla tridimensional - Manresa, Barcelona - 2023

Necessita assessorament sobre la geomalla tridimensional?

Els nostres experts estan disponibles per guiar als clients a través de cada etapa del procés, des de la selecció de la geomalla adequada fins a la seva instal·lació i manteniment. Si el seu projecte requereix la protecció eficaç de la geomalla tridimensional, el convidem a contactar amb el nostre equip d’experts en Solutioma

Estem disponibles per proporcionar-li una assessoria detallada i personalitzada, assegurant que trobi la solució més adequada per a les seves necessitats. Pot emplenar el nostre formulari de contacte o trucar-nos al 900 101 895 per a més informació.