Canviar l'idioma

Malles de triple torsió

Els sistemes compostos per malla de triple torsió poden configurar-se de diferent manera. En general són sistemes que retenen o dirigeixen petits despreniments de blocs rocosos, la mida dels quals és superior a la del pas de la malla, i protegeixen l’entorn de l’abast d’aquests blocs.

Aquests sistemes també poden combinar-se amb sistemes de control de l’erosió per millorar les condicions del terreny.

Malla triple torsió estesa

La malla estesa o amb contrapès és una solució que no atura la caiguda de material sinó que el dirigeix a la base del talús. Les roques llisquen controladament entre el talús i la malla, i queden, així, dipositades a la cuneta sense arribar a la calçada o a la via.

Habitualment actuem al costat de les carreteres i de les vies fèrries. Els treballs d’instal·lació de qualsevol tipus de malla metàl·lica es duen a terme sota les mesures de seguretat més estrictes i sempre per part d’equips d’operaris especialitzats en treballs verticals.

Malla de triple torsió embocadura

Els sistemes de malla amb embocadura o porteria es dimensionen per al control i encaminament de despreniments de magnitud moderada des de la coronació a la base del talús. És una variant de la malla estesa convencional especialment adequada en zones en les quals l’altura del vessant, aigües amunt del talús afectat, és important, a la vegada que la seva orografia ens permet la intercepció dels despreniments que s’hi originen.

Mitjançant la instal·lació de piquetes elevades o pals lleugers es realitza l’elevació de la cortina de malla, amb ajuda del cable longitudinal de coronació, cosa que permet que qualsevol petit element rocós després pugui ser interceptat i la seva caiguda dirigida fins al peu del talús.

Des del departament tècnic de Solutioma, assessorem, dimensionem i executem la solució més adequada per a garantir els millors resultats.

Malla reforçada

Els sistemes de malles reforçades combinen la instal·lació d’una malla de triple torsió disposada sobre la superfície del talús, amb l’execució d’ancoratges de barra i la instal·lació de cablejat d’acer de reforç en disposició variable: horitzontal, vertical i/o diagonal.

És una tècnica especialment adient en zones en les quals es poden originar despreniments superficials, la potència dels quals no sigui elevada. El cablejat disposat en la superfície actua sobre el talús immobilitzant els possibles moviments superficials i transmetent a l’ancoratge els esforços rebuts. En cada cas pot dimensionar-se el sistema d’ancoratge i cablejat més adequat, de manera que s’adapti a les necessitats del terreny dins el rang d’acció de la malla reforçada.

A Solutioma dimensionem i executem els sistemes de malla reforçada necessaris en cada cas, valorant les diferents alternatives possibles, sempre a la recerca de l’optimització dels recursos.