Canviar l'idioma

Estabilització de talussos

L’estabilització de talussos consisteix en l’actuació directa sobre un talús o vessant que presenta problemes d’estabilitat. Existeixen múltiples tècniques que, adequades al tipus de problemàtica existent en el talús o vessant, permeten garantir la seguretat en múltiples zones i infraestructures, edificacions o espais d’interès públic afectats per despreniments.

Solutioma identifica possibles problemes d’estabilitat en talussos i estudia, dissenya, projecta, implementa i executa les solucions més adequades per a corregir-los. D’aquesta manera, gràcies a la seva experiència, ha perfeccionat diverses tècniques relacionades amb l’estabilització de talussos, que són dimensionades segons les necessitats a cobrir.

Entre les múltiples tècniques amb les quals treballem en el sector de l’estabilització de talussos, cal destacar els sistemes de malla de triple torsió reforçada, les membranes d’alta resistència, les xarxes de cable i xarxes d’anells, l’execució de perforacions i ancoratges en altura, l’execució de drenatges del terreny, la projecció de formigó o gunita i els treballs de soil nailing o clavetejat del terreny.

Així mateix, també som especialistes en la utilització de tècniques mixtes, com són l’estabilització i reforç de desboscaments, la construcció de murs verds i la construcció de murs de gabions.