Canviar l'idioma

Geomalla tridimensional

La geomalla, formada per una matriu polimèrica tridimensional, permet la retenció de fins, integrant-se en el terreny i evitant el rentatge que produeix l’efecte del vent i de la pluja. A més, millora la consolidació de la capa superficial del terreny, cosa que repercuteix positivament en la reducció de la formació de reguerons i de xaragalls que s’originen especialment per efecte de la circulació d’aigua de vessament. També afavoreix el creixement ràpid i homogeni de la vegetació, que dota d’un altre nivell de protecció el talús, i el protegeix encara més de l’erosió superficial.

De la mateixa manera que les mantes orgàniques, també se sol combinar amb hidrosembra i amb sistemes d’estabilització de talussos, com la malla o la malla reforçada, i així s’aconsegueix un reforç del sistema i se’l dota de major resistència a tracció, cosa que evita possibles ruptures de la geomalla a causa de l’acumulació puntual de material.