Canviar l'idioma

Estassades i esbrossades

Solutioma realitza tot tipus de neteges forestals, tant manuals com mecàniques, mitjançant l’estassada, el desbrossament o l’esbrossada en cunetes de carreteres, canals, urbanitzacions, pistes forestals, finques públiques i privades, etc.

Els desbrossaments sempre es realitzen amb personal, equips i maquinària pròpia.