Canviar l'idioma

Qui som?

Una manera de ser

Solutioma és una empresa especialista que, per la seva vocació de superar-se dia a dia i per la seva trajectòria, lidera i desenvolupa un paper essencial en el present i el futur del panorama del sector de l’estabilització de talussos, la protecció de despreniments i el control de l’erosió. Combina la joventut amb el saber fer de dècades d’experiència oferint i executant infinites solucions en els àmbits esmentats, tant en el territori espanyol com en diferents àrees internacionals.

Vivim en una època complexa i de constants canvis, però també plena d’oportunitats. És així com es posa a prova la naturalesa de les persones que formen els projectes, i aquesta és, sens dubte, la força de Solutioma i la garantia d’èxit per als seus clients.

Una manera de treballar

Solutioma aposta per l’avenç continu, combinant el talent i la força de les persones amb la tecnificació. Fruit del seu capital humà propi, experimentat, professional, implicat i creatiu que s’encoratja davant els reptes, de la capacitat de combinar més de quaranta tècniques diferents i d’un dels més grans parcs de maquinaria pròpia del sector, desenvolupa solucions a mida per a cada necessitat.

Solutioma centra la seva activitat en l’estudi i reconeixement de problemes d’estabilització i protecció de talussos, el control de l’erosió i el paisatgisme; en el disseny i projecte de solucions, i en l’execució de les mesures més apropiades per a la seva correcció, partint de la premissa de l’adequació a les necessitats reals i la integració en el medi ambient. Executa obres i manteniments, treballant sobre projecte o oferint propostes tècniques a mida.

Amb l’objectiu de la superació constant, Solutioma treballa oferint una millor resposta al client i a la societat. És per això que la política de la companyia es recolza sobre les bases fonamentals de la seguretat i la salut en el treball, la qualitat, la responsabilitat social i la cura del medi ambient.

Una manera de col·laborar

Estem convençuts que només es pot donar resposta als canvis constants que experimenten la societat i el nostre planeta, canvis que afecten de ple el nostre sector, treballant en equip i intercanviant experiències amb altres professionals.

És per això que Solutioma té un paper essencial a l’Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes (AEEET) des de la seva fundació. En aquesta entitat s’uneixen les empreses del sector per dibuixar el futur de l’estabilització de talussos, la protecció de despreniments i el control de l’erosió a Espanya. L’AEEET té com a objectiu potenciar aquest sector, tan estretament lligat a la seguretat de les persones i les infraestructures, posant a l’abast de tothom la seva rellevància actual i futura, i fomentant professionalitat i progrés.

De la mateixa manera, forma part d’entitats empresarials que aglutinen organitzacions de l’àmbit de l’obra ambiental a Catalunya com ACETREF o el Gremi de Jardineria.

A nivell intersectorial, Solutioma també ha impulsat l’entrada de l’AEEET a la Conpymes espanyola, que promou un capitalisme inclusiu enfront del capitalisme clientelar com a idea per a donar resposta a la societat, i d’ACETREF i el Gremi a la PIMEC que impulsa i recolza l’empresa catalana.