Canviar l'idioma

Xarxa de cable

Aquest tipus d’actuacions són especialment adients en zones en les quals, a causa de la potència de la inestabilitat detectada, és necessari utilitzar sistemes que garanteixin capacitats de suport elevades. Cal ressaltar que el tipus de xarxa de cable a instal·lar sempre anirà en funció del dimensionament previ dels ancoratges al terreny, garantint d’aquesta manera la màxima eficiència del sistema d’estabilització.

A Solutioma dimensionem els sistemes d’estabilització més adequats a cada cas d’estudi, buscant sempre l’optimització de les solucions proposades.