Canviar l'idioma

Protecció de despreniments

El Departament Tècnic de Solutioma, gràcies a la seva reconeguda experiència en el sector de la protecció enfront de despreniments, ofereix l’estudi de cada problemàtica existent, dissenyant, projectant, implementant i executant les solucions més adequades per a cada situació de perill de caiguda de materials. Coneixedora a la perfecció dels mètodes de protecció més innovadors del sector, adequa les seves solucions a cada situació de perill. Combina la capacitat tècnica i resolutiva del Departament Tècnic amb la competència dels seus professionals d’obra, havent perfeccionat cadascuna de les activitats que a continuació es descriuen: