Canviar l'idioma

Projecció de substrats

Amb una màquina especial, innovadora al nostre país, es col·loca mecànicament i de forma regular escorça de mulch, compost vegetal, terra vegetal, restes de trituració vegetal i altres materials semblants usats en millores mediambientals.

Aquesta tècnica suposa un abaratiment de costos econòmics en la posada en obra d’aquests tipus de materials.