Canviar l'idioma

Pantalles dinàmiques

Quan el risc que s’ha de cobrir són grans roques o allaus i es requereix absorbir molta energia en un espai curt de temps, el Departament Tècnic de Solutioma aconsella l’ús de pantalles dinàmiques. Aquestes pantalles absorbeixen l’energia cinètica de les masses que es desprenen, amb la deformació de la mateixa barrera i dels elements dissipadors d’energia.

S’estudien els punts més adients per a instal·lar les barreres dinàmiques segons les possibles trajectòries dels materials despresos. A més, tenint en compte els impactes que hauran de suportar, es calculen les seves dimensions per tal d’aconseguir un punt òptim de resistència i de cost econòmic. En aquest sentit, suposen una alternativa molt més barata que solucions convencionals com els murs, les trinxeres i els falsos túnels. Amb relativament poc material —són estructures lleugeres—, s’aturen grans despreniments, cosa que les fa ideals per a ser situades en llocs de difícil accés.