Canviar l'idioma

Murs verds

Solutioma ofereix múltiples alternatives per donar solució a les diferents problemàtiques d’inestabilitat, i ofereix, a més, millores en la integració en el medi.

Aquest tipus d’estructures actuen habitualment com a murs de contenció o gravetat, i requereixen cert espai per a la seva construcció. No obstant això, i gràcies a la seva àmplia experiència, Solutioma ha desenvolupat tècniques de millora que permeten la construcció de murs verds en zones en les quals no es disposa de l’espai necessari per a l’ancoratge d’una estructura convencional, com pot ser la inclusió d’elements d’ancoratge que permeten la reducció de la secció necessària inicial.

Els murs verds poden construir-se amb pendent variable de fins a 80º i sense limitacions d’altura, amb la part frontal del mur totalment vegetalitzada i integrada en el paisatge, i són especialment adequats en zones residencials o d’interès públic, on s’obtenen uns resultats espectaculars, amb un impacte visual baix comparat amb el produït per altres tipus d’estructures de diferent material, garantint l’estabilitat del talús reforçat.