Canviar l'idioma

Membranes d'alta resistència

Les membranes d’alta resistència són idònies per a talussos amb risc de despreniment de caiguda de masses, ja siguin blocs o materials disgregats. N’existeixen múltiples configuracions en el mercat, que suposen una alternativa òptima per a l’estabilització de certs tipus de talussos.

La membrana s’ajusta al terreny mitjançant bolons, de tipus passiu o actiu, dissenyats amb l’objectiu de transmetre la càrrega a una profunditat suficient per a arribar a la “roca sana” i així aconseguir les resistències de suport necessàries. Segons les necessitats del terreny podrà incloure’s un cablejat horitzontal que li permeti una millor distribució d’esforços i que millori les capacitats del sistema. Les membranes flexibles reforçades amb cable eviten els moviments de grans masses de sòl i roca inestables, fixant-los i evitant així el seu despreniment. En certes ocasions, poden combinar-se amb sistemes de control de l’erosió que millorin les condicions superficials del talús.

Solutioma estudia, defineix, calcula i dimensiona íntegrament els sistemes de membranes d’alta resistència reforçada. Des de l’elecció concreta del tipus de membrana, la capacitat de l’ancoratge a executar, les característiques dels cables de repartiment, els ancoratges perimetrals, etc., dimensionem i executem la solució més apropiada.