Canviar l'idioma

Manta orgànica

És una xarxa o teixit orgànic biodegradable de fibres vegetals que s’estén i es fixa a la superfície del sòl adaptant-s’hi i recobrint-lo.

Aquests geotèxtils biodegradables faciliten la colonització de la vegetació en terrenys àrids, erosionats i inclinats. Les mantes retenen humitat, faciliten la fixació de llavors, protegeixen el terreny del vent i de fortes precipitacions i es degraden a mesura que el talús és colonitzat per la vegetació. Aquesta tècnica es combina amb la hidrosembra.