Canviar l'idioma

Hidrosembres

Aquest mètode de sembra consisteix en la projecció amb canó o mànega d’una mescla d’aigua amb una sèrie de productes: llavors, fertilitzants orgànics i inorgànics, fibres vegetals i un estabilitzant adherent natural.

És el sistema més idoni per a la revegetació de talussos, sòls erosionats, desmunts i terraplens. Amb la revegetació el que s’aconsegueix és controlar l’erosió i integrar les obres al paisatge disminuint l’impacte ambiental. La finalitat de les hidrosembres és aconseguir una coberta vegetal herbàcia inicial que serveixi com a punt de sortida per a l’establiment posterior de plantes autòctones.

El personal de Solutioma té experiència en el camp de les hidrosembres des dels inicis de la dècada dels noranta, i és coneixedor del comportament de les barreges de llavors idònies per a les diverses condicions ambientals i de sòl existents en diferents punts geogràfics.