Canviar l'idioma

Hidromanta

En llocs on es vulgui controlar l’erosió i amb una hidrosembra no n’hi hagi prou, Solutioma ofereix la solució de la hidromanta. És una membrana ecològica antierosió que s’instal·la mitjançant projecció dels productes sobre el terreny i que s’adapta al microrelleu del sòl. Aquest producte és extremadament eficaç i ha revolucionat els processos de conservació de terres.

És un dispositiu únic antierosió, que posseeix totes les qualitats de les mantes orgàniques convencionals i a les quals se suma una reducció important dels costos de mà d’obra i temps. Per aquest motiu és la millor resposta als diferents tipus d’erosió.

Aplicada per projecció hidràulica, arriba i s’adapta perfectament a tota la superfície del terreny formant una membrana fibril·lar. Aquesta membrana, una vegada seca, pot ser regada periòdicament i permet la conservació del terra i de les llavors. Un cop instal·lada la vegetació, aquesta manta es biodegrada enriquint el terreny. De fet, és una mena de manta orgànica que es fabrica in situ.