Canviar l'idioma

Envelliment de roca i formigó

Consisteix a aplicar una capa de l’envellidor als talls de roca recents i a les obres de formigó acabades d’executar. Adquireixen la tonalitat de la pedra sotmesa durant anys a la intempèrie, i s’integren, d’aquesta manera, al paisatge.

El producte utilitzat per Solutioma no és una pintura, sinó una matèria activa que reacciona amb la superfície tractada i accelera el procés natural d’envelliment. És del tot respectuós amb la fauna i la flora, i prova d’això és que hem realitzat tractaments sobre talussos hidrosembrats i ens han donat excel·lents resultats. Segons la naturalesa del sòl -àcid o bàsic- i la tonalitat desitjada pel client, es combinen d’una manera o d’una altra els diferents components.