Canviar l'idioma

Drenatges

Com a tècnica complementària al formigó projectat i soil nailing serà necessària l’execució de drenatges o evacuacions d’aigua sobre el talús per garantir l’adequat funcionament d’aquests sistemes d’estabilització.

Per fer-ho es definiran els drenatges apropiats en cada cas, ja siguin metxes, forats de la bastida o bé drens californians per evacuar l’aigua de l’extradós de la superfície de formigó projectat o soil nailing i així evitar sobrepressions.