Canviar l'idioma

Correccions hidrològiques

Solutioma estudia, projecta i instal·la barreres de correcció hidrològica o de control de flux de sediments (debris flowem>) en torrents, en barrancs i en tàlvegs. Els avantatges que ofereixen les pantalles de correcció hidrològica són els següents:

Són més ràpids d’instal·lar que els sistemes convencionals, com dics de control hidrològic per mitjà de gabions, formigó en massa i d’altres. Es poden instal·lar en llocs inaccessibles, on no pot accedir la maquinària i on nosaltres arribem amb un vehicle tot terreny o amb helicòpter.