Solutioma. Solucions en Talussos, Paisatge i Medi Ambient Contacta amb Solutioma
EMPRESA   ESTABILITZACIÓ TALUSSOS   PROTECCIÓ DESPRENIMENTS   BIOENGINYERIA   CONSTRUCCIONS FUSTA   MEDI AMBIENT
+34 900 101 895

Español / Català / English / Français / Português / Deutsch

BIOENGINYERIA


L’equip humà de SOLUTIOMA es troba entre els pioners a Espanya en el desenvolupament i la implantació de de sistemes de control de l'erosió como la hidrosembra, havent perfeccionat durant la seva trajectòria les tècniques idònies per a la seva efectivitat i pervivència. Actualment ofereix als seus clients les solucions més adequades, estudiant i definint les actuacions necessàries per a les situacions concretes en què sigui necessària l’execució de mètodes de enginyeria ambiental i de control de l’erosió.

Hidrosembres

Aquest mètode de sembra consisteix en la projecció amb canó o mànega d’una mescla d’aigua amb una sèrie de productes: llavors, fertilitzants orgànics i inorgànics, fibres vegetals i un estabilitzant adherent natural.

És el sistema més idoni per a la revegetació de talussos, sòls erosionats, desmunts i terraplens. Amb la revegetació el que s’aconsegueix és controlar l’erosió i integrar les obres al paisatge disminuint l’impacte ambiental. La finalitat de les hidrosembres és aconseguir una coberta vegetal herbàcia inicial que serveixi com a punt de sortida per a l’establiment posterior de plantes autòctones.

El personal de SOLUTIOMA té experiència en el camp de les hidrosembres des dels inicis de la dècada dels noranta, i és coneixedor del comportament de les barreges de llavors idònies per a les diverses condicions ambientals i de sòl existents en diferents punts geogràfics.
Hidrosiembra Hidrosiembra Hidrosiembra

© SOLUTIOMA   Lleida - Madrid - Canarias                     +34 900 101 895   |   solutioma@solutioma.com   |   Mapa Web   |   Avís Legal   |   Favorits