Canviar l'idioma

Barreres paravent o antirufades de neu

Per evitar els problemes que pot ocasionar la neu dipositada pel vent a vies de comunicació, ports de muntanya i alguns punts de les estacions d’esquí, a Solutioma instal·lem barreres paravents, antiventisques o antirufades de neu.

Aquestes barreres poden ser tant d’acer com de fusta tractada a l’autoclau; el primer material és utilitzat per la seva resistència i, el segon, per la seva millor integració a l’entorn.

El nostre Departament Tècnic estudia en cada cas quin dels dos és més apropiat i calcula l’òptim d’altura i de distància entre les diferents files.